Latin Phrases and Abbreviations

A B C D E F G H I J . L M N O P Q R S T U V . . . .
VULNERANT OMNES, ULTIMA NECAT

VULPEM PILUM MUTAT, NON MORES

VULPES PILUM MUTAT, NON MORES

VULTUS EST INDEX ANIMI