Acronyms and Abbreviations

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg Yh Yi Yj Yk Yl Ym Yn Yo Yp Yq Yr Ys Yt Yu Yv Yw Yx Yy Yz
YTa YTb YTc YTd YTe YTf YTg YTh YTi YTj YTk YTl YTm YTn YTo YTp YTq YTr YTs YTt YTu YTv YTw YTx YTy YTz
next 20


Acronyms and abbreviations provided by All Acronyms Dictionary