Acronyms and Abbreviations

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ua Ub Uc Ud Ue Uf Ug Uh Ui Uj Uk Ul Um Un Uo Up Uq Ur Us Ut Uu Uv Uw Ux Uy Uz
UVa UVb UVc UVd UVe UVf UVg UVh UVi UVj UVk UVl UVm UVn UVo UVp UVq UVr UVs UVt UVu UVv UVw UVx UVy UVz
next 20


Acronyms and abbreviations provided by All Acronyms Dictionary