Special Dictionary / Acronyms and Abbreviations

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Sa Sb Sc Sd Se Sf Sg Sh Si Sj Sk Sl Sm Sn So Sp Sq Sr Ss St Su Sv Sw Sx Sy Sz
SAa SAb SAc SAd SAe SAf SAg SAh SAi SAj SAk SAl SAm SAn SAo SAp SAq SAr SAs SAt SAu SAv SAw SAx SAy SAz