Acronyms and Abbreviations

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ba Bb Bc Bd Be Bf Bg Bh Bi Bj Bk Bl Bm Bn Bo Bp Bq Br Bs Bt Bu Bv Bw Bx By Bz
BFa BFb BFc BFd BFe BFf BFg BFh BFi BFj BFk BFl BFm BFn BFo BFp BFq BFr BFs BFt BFu BFv BFw BFx BFy BFz


Acronyms and abbreviations provided by All Acronyms Dictionary